Podmínky (věnujte pozornost i "doporučení" v závěru této stránky)

Podmínky
 • Rezervaci provádějte pomocí emailového formuláře. Obratem se vám ozveme a rezervaci potvrdíme nebo nabídneme jiný volný termín. V případě, že bude termín volný, potvrdíme vám vaši rezervaci na vámi udanou emailovou adresu (takový email považujeme za jediný platný doklad o potvrzení vaší rezervace).
 • Současně vám zašleme kalkulaci ceny a zálohovou fakturu na úhradu 50% ceny pronájmu. Záloha je splatná do 5ti pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky na účet, který uvedeme ve faktuře. Pokud nebude záloha uhrazena v termínu, bude minikaravan uvolněn pro další zájemce. Doplatek zálohy ve výši zbylých 50%  je splatný v hotovosti při převzetí minikaravanu.
 • Při půjčení minikaravanu vybíráme vratnou kauci. Kauce je splatná v hotovosti při převzetí minikaravanu. Kauce je ve výši 15.000,- Kč pro K Family a 10.000,- Kč pro K Sport. Kauce je vratná v hotovosti při předání a fyzické prohlídce minikaravanu zpět pronajímateli.
 • Při půjčení je sepsána Nájemní smlouva a protoko o Zapůjčení karavanu
 • Kauce může být krácena v případě škody vzniklé na minikaravanu či v případě pozdního vrácení. Pokud by škoda byla vyšší než kauce, zavazuje se nájemce uhradit plnou výši škody.
 • Při přebírání karavanu nájemcem požadujeme předložení OP a ŘP. S těmito údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.
 • Při vrácení minikaravanu je klient povinen vrátit jej ve stavu, v jakém ho převzal a na místo, odkud si ho půjčil.
 • Převzetí a půjčení minikaravanu probíhá v místě provozovny půjčovny (Tovární ulice 29, Ústí nad Labem) a to v pracovní době (pondělí – pátek: 8.00 – 16.00 hod.)
 • Půjčením na víkend se rozumí čas od pátku 15:00 hod. do pondělí 9:00 hod.
 • Minikaravany jsou zákonně pojištěny. Provozovatel půjčovny nezodpovídá za jakékoliv škody, které vzniknou při provozu minikaravanu jeho nájemcem na základě Nájemní smlouvy.
 • Přistavení minikaravanu (tj. jeho vyzvednutí jinde než v místě provozovny půjčovny) je na individuální domluvě. Za tuto službu účtujeme 10 Kč/km + 200 Kč jednorázový poplatek
 

Storno poplatky

 • 30 - 8 dnů před datem začátku pronájmu: 15% z celkové ceny pronájmu
 • 7 - 3 dny před datem začátku pronájmu: 30% z celkové ceny pronájmu
 • 2 – 0 dnů před datem začátku pronájmu: 50% z celkové ceny pronájmu
 

Sankce

 • Za překročení doby půjčení účtujeme za každý započatý den cenu dle ceníku.
 • V případě ztráty klíčů od minikaravanu, osvědčení o registraci, zelené karty či rezervního kola účtujeme nájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou ztracenou položku.
Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2016 až do odvolání

Ceník půjčovny

Doporučení

 • Pro správné fungování karavanu z naší půjčovny je vhodné, aby bylo vaše tažné vozidlo vybavené 13 pólovou zásuvkou (nikoliv 7 pólovou). Při 7 pólové zásuvce budou svítit všechna povinná světla na vnějším plášti minikaravanu, 13 pólová zásuvka má ovšem tu výhodu, že pokud při kempování necháte minikaravan zapojený za automobilem a připojený do jeho zásuvky, budou vám navíc svítit všechna světla a fungovat všechny USB/12V zásuvky uvnitř karavanu.
 • Je také vhodné si zjisitit, zda řídící jednotka vašeho tažného zařízení dokáže rozpoznat ledková světla, kterými jsou vybaveny všechny naše minikaravany.